MEDIATOR

Elke maand, komen de mediatoren van de drie partnerlocaties samen om hun programma aan elkaar voor te stellen, nieuwigheden met elkaar te delen, de agenda’s samen te leggen en voorstellen te doen voor mogelijke samenwerkingen. Zodoende kennis en expertise met elkaar te delen en gemeenschappelijke projecten op poten te zetten, waar elke locatie iets aan heeft. Om zo de drie huizen te versterken en activiteiten te vinden die beter bij zowel het huis als het breder publiek aansluiten. In plaats van elkaar als concurrenten te gaan zien, worden de drie huizen, partners.  

 

Het is dankzij deze vergaderingen dat de projecten van Hors les muren het daglicht zien omdat deze inspelen op de noden en vragen van de drie huizen.